t

e

r

m

e

n

i

-

s

i

-

c

o

n

d

i

t

i

i

TERMENI SI CONDIȚII

1.Introducere

Site-ul  www.doizvision.ro  este proprietatea DOIZ VISION S.R.L., cu sediul social în București, Soseaua Virtutii nr 19D, etaj 4, biroul B, sector 6, înregistrata la Registrul Comerțului cu numărul J40/11980/2020, cod unic de înregistrare 43074869.

2.Acceptarea acestor termene

Accesul și utilizarea acestui website, www.doizvision.ro, se supune acestor „Termeni și condiții”. Nu veți folosi acest website în scopuri ilegale sau interzise prin termenele și condtițiile care urmeaza. Prin utilizarea website-ului acceptați acest fapt, în caz contrar fiind necesară întreruperea utilizării website-ului.

3.Recomandări

 Conținutul acestui website nu poate fi considerat recomandare și nu ar trebui luat în considerare pentru luarea deciziilor.

4.Date cu caracter personal

Completarea datelor personale pe acest website reprezintă acordul ca acestea să intre în baza de date a www.doizvision.ro, precum și să fie prelucrare conform prevederilor Legii Nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera curculației a acestor date. Menționăm că www.doizvision.ro va păstra confidențialitatea acestor informații, cu excepția eventualelor informații solicitate de autoritățile legale competente. Trimiterea unei solicitări pe website-ul www.doizvision.ro reprezintă acordul ca www.doizvision.ro să te contacteze, direct sau prin partenerii contractuali, utilizând datele personale în acest scop, pentru a comunica informațiile solicitate prin intermediul formularelor, dar și pentru a primi materiale de prezentare și pentru realizarea de campanii de vânzări și marketing, analize și alte activități similare.

5.Modificări ale website-ului, software-ului și ale serviciilor

www.dozvision.ro își rezervă dreptul de a :

-modifica sau șterge, temporar sau permanent, website-ul sau orice parte a acestuia, fără a anunța în prealabil și fără a putea fi considerat responsabil pentru asemenea modificări sau ștergeri;

-modifica, șterge sau întrerupe orice software, serviciu sau promoție(inclusiv, dar fără a se limita la orice prevederi, părți, licențe, prețuri), așa cum sunt promovate pe acest website, în orice moment, fără a putea fi considerată responsabil pentru asemenea modificări sau ștergeri;

-modifica sau întrerupe orice voucher promițional de reducere sau cod de cupon de reducere, în orice moment, fără a putea fi considerat responsabil pentru asemenea modificări sau întreruperi;

-modifica această înțelegere, în orice moment, iar continuarea utilizării website-ului, după aceste schimbări, se va supune acceptării acestor modificări;

-păstra informațiile personale pentru utilizarea către terți, dacă permiți folosirea sistemului de cookies, a cărui politică o poți parcurge aici.

6.Copyright

Drepturile asupra proprietății intelectuale din acest website și materialele din acesta sau accesibile prin acesta aparțin www.doizvision.ro sau licențelor lor. Website-ul, materialele de pe website sau cele accesibile prin acesta și drepturile asupra proprietății intelectuale inerente nu pot fi copiate, distribuite, publicate, licențiate, folosite sau reproduse în nici un fel, în afară de măsurile strict nesesare pentru și cu scopul legat de accesarea și utilizarea acestui website.

Website-ul www.doizvision.ro și logo-ul doizvision.ro nu pot fi utilizate, copiate sau reproduse în nici un fel, fără acordul scris al DOIZ VISION S.R.L..

Pentru aceste scopuri, ”Drepturile asupra  Proprietății Intelectuale” includ următoarele( oriunde și oricând apar, pentru întregul termen al acestora): orice drept, marcă înregistrată, nume de serviciu, design, drept asupra design-ului, copyright, drept asupra bazelor de date, drepturi morale, know how, secrete de serviciu și alte informații confidențiale, drepturi de natura oricăror dintre aceste elemente în orice țară, drepturi de natura competiției neloiale și drepturi de a da în judecată pentru transmitere sau alte drepturi similare intelectuale și comerciale (caz în care sunt sau nu înregistrate sau înregistrabile) și înregistrările și aplicațiile de înregistrare pentru oricare dintre ele.

7.Link-uri către website-urile terților

Website-ul poate include link-uri către website-urile terților, care sunt controlate și conduse de alții. Orice link spre un alt website nu este o recomandare a acestui website, așadar www.doizvison.ro nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul și disponibilitatea acestor website-uri.

8.Limita răspunderii

Website-ul este distribuit așa cum este și disponibil fără nicio prezentare sau promovare făcută și fără garanție de nici un fel, expresă sau implicită, incluzând, dar fără a se limita, garanțiile de calitate satisfăcătoare, neîncălcare, compatibilitate, securitate și acuratețe.

În limita legii, www.doizvision.ro nu va fi tras la raspundere pentru pierderi indirecte, de orice fel sau rezultate, incuzând, dar nelimitându-se la pierderi de afaceri, oportunități, de date, de profituri ce rezultă din sau în legătură cu utilizarea website-ului.

www.doizvision.ro nu oferă nicio garanție că funcționarea website-ului va fi fără întrerupere sau fără erori, că defectele vor fi corectate sau că website-ul și server-ul care îl fac disponibil sunt lipsite de viruși sau orice altceva ce poate fi dăunător sau distructiv.

9.Despăgubiri

Ești de acord să despăgubești și să absolvi doizvision.ro de toate răspunderile, taxele legale, stricăciunile, pierderile, costurile și toate celelalte cheltuieli în relație cu revendicările sau acțiunile aduse împotriva www.doizvision.ro, apărute din orice încălcare a acestor „Termene și condiții” de către tine sau alte responsabilități născute din utilizarea acestui website.

10.Anulare

În cazul în care oricare dintre prevederile acestei înțelegeri sau declarate, de către orice autoritate juridică sau de o altă competență, nule, anulabile, ilegale sau nonexecutabile în vreun fel sau indicative de orice fel, ce sunt primite de tine sau de doizvision.ro din partea unei autorități competente, vom modifica acea prevedere într-o manieră rezonabilă, astfel încât să se conformeze intențiilor părților, fără a intra în ilegalitate sau, la discreția noastră, prevederile în cauză pot fi scoase din această înțelegere, iar restul prevederilor rămânând în vigoare.

11.Legi aplicabile și dispute

Această întelegere și toate cele ce rezultă din ea sunt guvernate și formulate în acord cu legea din România, ale cărei curți au jurisdicție exclusivă asupra tuturor disputelor ce rezultă din această înțelegere, iar tu ești de acord ca locul de punere în practică a acestei înțelegeri este România.

12.Întelegerea completă

Termenele și condițiile, precum și alte documente la care se face referință expres în întelegere, includ întreaga înțelegere dintre noi în legătură cu subiectul exprimat și înlocuiesc orice înțelegeri, aranjamente, angajamente sau propuneri anterioare, scrise sau orale, între noi și acele aspecte. Orice explicație sau informare orală dată de vreuna dintre cele două părți nu poate altera interpretarea ternmenelor și condițiilor. Prin acceptarea termenelor și condițiilor, nu te-ai bazat pe o altă reprezentare, decât cea stipulată în această înțelegere și ești de acord că nu vei avea nicio cale de atac, cu privire la orice falsă reprezentare ce nu a fost exprimată expres în această înțelegere.